Snabb & fri frakt

Köpregler

§1. Allmänna bestämmelser

 1. Jelej.com onlinebutik som verkar under domänerna jelej.pl jelej.de säljer via Internet, i enlighet med dessa regler.
 2. Ägaren till butiken är: NATURE-SOLUTION.COM Sp. z o. o. ul. Wodna 5 16-100 Sokółka
  NIP: 5451822356 REGON: 386804950
 3. Närhelst termen Konsument förekommer i dokumentet avser det en fysisk person som utför en rättslig transaktion som inte är direkt relaterad till hans verksamhet eller yrkesverksamhet.
 4. Reglerna är en integrerad del av det köpeavtal som ingås med kunden.
 5. Villkoret för att ingå försäljningskontraktet är att kunden godkänner reglerna under beställningen genom att markera lämplig ruta i formuläret.
 6. Priserna som anges i Butiken är bruttopriser (inklusive moms).
 7. Varorna som finns tillgängliga i butiken är fria från fysiska och juridiska defekter.

§2. Order

 1. Förutsättningen för att avtalet ska uppfyllas är att kunden tillhandahåller uppgifter som möjliggör verifiering av kunden och mottagaren av varorna. Butiken bekräftar godkännandet av beställningen via e-post eller telefon.
 2. Parterna är bundna av informationen som finns på Butikens webbplats vid tidpunkten för beställningen, i synnerhet: pris, produktegenskaper, dess egenskaper, element som ingår i uppsättningen, datum och leveranssätt.
 3. Informationen på Butikens webbplats utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i civillagen. Genom att lägga en beställning lämnar kunden ett erbjudande om att köpa en specifik produkt. Ingåendet av försäljningsavtalet sker när Säljaren bekräftar godkännandet av Ordern för utförande.

§3. Betalning

 1. Kunden kan välja de betalningsmetoder som anges på fliken Betalningsmetoder.
 2. Fraktpriser anges i leveransprislistan.
 3. Villkoret för frisläppande av varorna är betalning för varan och försändelsen.

§4. Leverans av varorna

 1. De beställda varorna skickas av Butiken via fraktbolag (InPost eller andra operatörer) eller görs tillgängliga för avhämtning av kunden i företagets lokaler.
 2. Vid elektroniska betalningar räknas orderns slutdatum från det ögonblick då den positiva transaktionsauktoriseringen genomfördes.
 3. Vid annan betalning än postförskott förlängs leveransdatumet med perioden mellan beställning och det datum då betalningen krediteras Butikens bankkonto.

§5. Klagomål

 1. I händelse av bristande överensstämmelse av varorna med avtalet bör Kunden skicka tillbaka till Butiken, på Butikens bekostnad, de annonserade varorna tillsammans med en beskrivning av bristen.
 2. Butiken kommer att besvara kundens klagomål inom 7 dagar efter mottagandet av klagomålet.
 3. När genomförandet av ett berättigat reklamation innebär att en ny produkt skickas till Kunden bärs leveranskostnaderna av Butiken.
 4. Säljaren förbehåller sig att skillnaderna mellan varornas foton och som härrör från de individuella inställningarna på kundens dator (färg, proportioner etc.) kanske inte ligger till grund för ett reklamation på varorna.
 5. Det är möjligt att lösa tvister på elektronisk väg via ODR-plattformen (online-tvistlösning), tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Denna skyldighet infördes Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om onlinetvistlösning för konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om ODR för konsumenter). Förordningen är tillämplig på utomrättslig lösning av tvister som rör avtalsförpliktelser som härrör från försäljningsavtal online eller avtal om tillhandahållande av tjänster som ingåtts mellan konsumenter som är bosatta inom Europeiska unionens territorium och företagare etablerade inom Europeiska unionens territorium.

§6. Rätten att frånträda avtalet

 1. Kunden som är en Konsument kan frånträda försäljningsavtalet utan att ange skäl genom att lämna ett lämpligt uttalande skriftligen inom 30 dagar från leveransdatum. För att hålla denna tidsfrist räcker det att skicka ett uttalande innan dess utgång.
 2. I händelse av ett effektivt frånträde från försäljningsavtalet anses avtalet vara ogiltigt. Kunden är skyldig att returnera köpta varor omgående, senast inom 14 dagar.
 3. Inom 3 dagar från det att kunden hävt avtalet och returnerat de köpta varorna återbetalar Butiksägaren det betalda beloppet till kunden.

§7. Privat skydd

 1. Administratör av personuppgifter är Butiksägaren.
 2. Personuppgifter som lämnas till Butiksägaren tillhandahålls frivilligt, med förbehållet att underlåtenhet att tillhandahålla nödvändiga uppgifter från Kunden gör det omöjligt att slutföra beställningen.
 3. Kunden kan också uttrycka ett separat samtycke för att ta emot reklam- och kampanjmaterial från Butiken.
 4. Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och korrigera dem, begära att deras behandling upphör och invända mot deras behandling.
 5. Detaljerad information om skydd av kundernas integritet finns på fliken “Sekretesspolicy”.

§8. Immateriella rättigheter

 1. Det är förbjudet att använda material som publiceras på Butikens hemsida (inklusive bilder och varubeskrivningar) utan Butikens skriftliga medgivande.

§9. Ikraftträdande och ändring av bestämmelserna

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft samma dag som de publiceras på Butikens hemsida.
 2. Dessa Regler kan komma att ändras och information om ändringar av Regelverket kommer att skickas till kunderna via e-post.
 3. Alla beställningar som godkänts av Butiksägaren för utförande före datumet för ändring av Reglerna implementeras på grundval av de regler som gäller på dagen för beställningen av kunden.
 4. Om kunden inte accepterar det nya innehållet i Regelverket är han skyldig att meddela Butiksägaren detta inom 14 dagar från dagen för meddelandet om ändringen i Regelverket.

ACCOUNT
Wishlist
Wishlist
Login
Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TOP

SHOPPING BAG 0