Snabb & fri frakt

integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi ger våra kunder full respekt för deras integritet och skydd av deras personuppgifter. Vi gör allt för att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter när du använder vår butik. Denna integritetspolicy förklarar principerna och omfattningen av vår behandling av dina personuppgifter, dina rättigheter och våra skyldigheter som personuppgiftsansvarig. Vi använder tekniska åtgärder och organisatoriska lösningar för att skydda de behandlade personuppgifterna och skydda dem mot obehörig åtkomst. Dataadministratören är: Michał Sujeta, personuppgiftsadministratören kan kontaktas när som helst på michal@jelej.com

Syftet med bearbetningen

Butiken behandlar webbplatsanvändarnas personuppgifter för att korrekt kunna utföra de avtal som ingåtts som en del av onlinebutiken:  jelej.com  verkar under domäner  jelej.pl  jelej.de jelej.nl  jelej.it  jelej.se

Vilket innebär att dessa uppgifter behövs särskilt för:

– registrering på webbplatsen
– ingående av avtalet
– göra uppgörelser
– leverans av de varor som beställts av Användaren
– Användarens användning av alla konsumenträttigheter (t.ex. frånträde från avtalet, garanti).

Typ av data

Butiken behandlar följande personuppgifter, vars tillhandahållande är nödvändigt för:

1. Logga in i butiken:

  • förnamn och efternamn
  • e-postadress

2. Göra köp i butiken:

  • förnamn och efternamn
  • leveransadress
  • Telefonnummer
  • e-postadress

3. Data som tillhandahålls av användaren valfritt:

  • NIP (vid en begäran om en faktura som lämnats av en företagare)

4. I händelse av frånträde från avtalet eller godkännande av klagomålet, när återbetalningen görs direkt till Användarens bankkonto, vänligen ange kontonumret för att återbetala det utestående beloppet.

Laglig grund för behandling

Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. Vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, uttryckt vid tidpunkten för registrering på webbplatsen och vid tidpunkten för bekräftelse av transaktionen gjord på webbplatsen. Att uttrycka samtycke till behandlingen av dina personuppgifter är helt frivilligt, men bristen på samtycke hindrar dig från att registrera dig på webbplatsen och göra köp med  via webbplatsen.

På grund av vår behandling av dina personuppgifter har du följande rättigheter:

1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke – utan att ange någon anledning. Begäran kan hänvisa till det behandlingsändamål som du angett, t.ex. återkallande av samtycke för att ta emot kommersiell information, men den kan också avse alla behandlingsändamål. Återkallande av samtycke för alla behandlingsändamål kommer att resultera i att ditt Användarkonto i Butiken raderas och dina uppgifter kommer inte att behandlas av oss. Återkallande av samtycke kommer inte att påverka de aktiviteter som hittills utförts.

2. Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter – utan att ange någon anledning. Begäran om att radera uppgifterna kommer inte att påverka de aktiviteter som hittills utförts. Att radera data innebär att ditt användarkonto i Butiken kommer att raderas och din data kommer inte att behandlas av oss.

3. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter både i dess helhet och för det ändamål som du anger. Invändning kommer inte att påverka  redan utförda aktiviteter. Invändningen kommer att resultera i radering av ditt användarkonto på webbplatsen och dina uppgifter kommer inte att behandlas av oss.

4. Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, vare sig det är för en viss tidsperiod eller i viss utsträckning – vi kommer att agera i enlighet med ditt beslut. Denna begäran kommer inte att påverka de aktiviteter som utförts hittills.

5. Du kan när som helst begära att vi korrigerar eller korrigerar dina personuppgifter. Du kan också göra det själv efter att ha loggat in i butiken.

6. Du kan begära att vi överför dina uppgifter hos oss till en annan enhet. För detta ändamål, vänligen kontakta oss och ange namn och adress till den enhet till vilken vi ska överföra dina uppgifter och dess omfattning, det vill säga vilka uppgifter vi ska överföra. Överföringen kommer att ske i elektronisk form efter att du bekräftat denna begäran. Bekräftelse av begäran behövs på grund av säkerheten för dina uppgifter och för att vara säker på att begäran kommer från en behörig person.

7. Du kan när som helst begära information från oss om omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter av oss. Vi har en skyldighet att informera dig senast kl  i  inom en månad efter mottagandet av varje begäran om åtgärder som vidtagits av oss.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

Våra system kommer endast att behålla arkivinformation om de transaktioner du har genomfört, vars lagring är relaterad till till exempel dina rättigheter  anspråk, till exempel under garantin, samt i samband med tillämplig lag. Kontakt angående personuppgifter Du kan skicka in alla förfrågningar eller förfrågningar om personuppgifter till oss på det sätt du väljer:

  • E-postmeddelanden till följande adress: michal@jelej.com
  • På telefon: +48 789 037 034

Att anförtro databehandling

Databehandlare på uppdrag av den registeransvarige är:
NATURE-SOLUTION.COM Sp. Zoo
Vatten 5  16-100 Sokółka REGON (nationellt företagsregisternummer):
386804950, NIP: 5451822356

Butiken kan anförtro behandlingen av personuppgifter till andra enheter som samarbetar med Butiken, i den utsträckning det är nödvändigt för genomförandet av transaktionen, d.v.s.  till exempel för förberedelse av varor som du beställt och för leverans av paket. Användarnas personuppgifter, förutom de syften som anges i denna integritetspolicy, kommer inte att lämnas ut till tredje part på något sätt, i synnerhet kommer de inte att överföras till andra enheter i syfte att skicka marknadsföringsmaterial från tredje part. Personuppgifterna för Butikens Användare överförs inte utanför Europeiska Unionen.

Småkakor

Butiken använder “cookies”. Cookies är små filer som gör att enheten som används för att surfa på Internet (t.ex. dator, smartphone, etc.) kan komma ihåg specifik information om enheten som används. Informationen som registreras i cookies används bl.a för reklamändamål och  statistik och för att anpassa våra tjänster till dina individuella behov. Du kan ändra cookie-inställningar i din webbläsare. Om dessa inställningar lämnas oförändrade kommer cookies att sparas i enhetens minne. Ändring av cookie-inställningarna kan begränsa funktionaliteten på webbplatsen.

Facebook plugin

Vår webbplats innehåller en plugin för det sociala nätverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA). Facebook plugin på  vår hemsida är märkt med Facebook-logotypen. Denna plugin kommer att ansluta dig direkt till vår profil på Facebook-servern. Facebook kan då hämta informationen om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du besöker vår webbplats medan du är inloggad på din Facebook-profil kommer Facebook att registrera information om besöket. Även om du inte är inloggad kan Facebook få information om din IP-adress. Vi vill betona att Facebook inte ger oss information om den insamlade informationen och hur den används. Syftet med och omfattningen av uppgifterna som samlas in av Facebook är okända för oss. För ytterligare information om integritet på Facebook föreslår vi att du kontaktar Facebook direkt eller läser portalens integritetspolicy på: https://www.facebook.com/about/privacy/ Om du inte vill att Facebook ska kunna få information om din besök på våra sidor rekommenderar vi att du loggar ut från ditt Facebook-konto i förväg.

Dataskyddsdeklaration från Google Analytics

Våra webbplatser använder Google Inc.:s analysmekanismer för webbtjänster. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”) – Google Analytics. Mekanismen använder cookies som möjliggör analys av användningen av webbplatser. Information som samlas in av cookies överförs till Googles servrar i USA och arkiveras. Om IP-anonymiseringsfunktionen är aktiverad när du använder vår webbplats, förkortas Användarens IP-adress av Google. Detta gäller medlemsstaterna i Europeiska unionen och andra länder som anges i avtalet om  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På så sätt kommer IP-anonymiseringsfunktionen att vara aktiv på vår webbplats. På begäran av webbplatsoperatören kommer Google att använda den insamlade informationen för att analysera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om användningen av webbplatsen och andra relaterade tjänster.  använda internet. IP-adressen som tillhandahålls av Användarens webbläsare som en del av Google Analytics-programmet lagras inte tillsammans med annan Google-data. Användaren kan blockera lagring av cookies i webbläsaren. Men i det här fallet kommer du inte att kunna använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Dessutom kan Användaren blockera lagringen av data som samlas in av cookies angående användningen av webbplatsen (inklusive IP-adressen) och skicka dem till Google, samt överföringen av dessa data från Google genom att ladda ner och installera plug-in finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

ACCOUNT
Wishlist
Wishlist
Login
Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TOP

SHOPPING BAG 0